Üre Saati – İontoforez Yöntemi İle Vücuttaki Üre Düzeyini Ölçen Cihaz

Proje desteği ve no.: TÜBİTAK/TEYDEB -1501 / 3070005
Süre : 33 Ay / Ekim 2006 – Haziran 2009


Proje Özet Bilgisi

Böbrek yetmezliği hastalarında kandaki üre miktarının tespiti için hastadan kan numunesi alınması gerekmektedir. Bazı hastalar için kan numunesi almak, numune alma işleminin verdiği acı nedeni ile hastaları çok rahatsız etmektedir. Ayrıca işlem sonunda kanamayı durdurmak özellikle kanama diyatezi olanlar için problem oluşturur. Bu rahatsızlıkları giderebilmek için kandaki üre miktarını hastadan kan numunesi almadan tespit edebilecek bir yöntemin geliştirilmesi gerekmektedir.

Elektrik alan etkisi ile polar özellik gösteren partiküller deri üzerinden kana aktarılabilir ve kan içerisinden deri yüzeyine çıkarılabilir. İontoforez yöntemi ile kan içerisindeki moleküllerin konsantrasyonlarının tespiti üzerine birçok araştırma yapılmıştır ve uygulaması ile ilgili değişik patentler vardır. Üre moleküllerinin iontoforez yöntemi ile deri dışına çıkarılabilirliği ile ilgili uluslararası patent Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş’ye aittir (Method for measuring blood urea level by reverse iontophoresis, WO03084604).

Bu projede, insan kanındaki üre miktarını herhangi bir kan veya biyolojik numune almadan, kısa sürede ve hastaya acı vermeden belirlemek için kullanılacak yeni bir cihazın geliştirilmesi amaç edinilmiştir. Bu çalışmada ters iyontoforez yöntemi kullanılarak, yani elektrik akımı kullanılarak, ürenin insan derisinden, deri üzerine yerleştirilmiş bir hazne içerisindeki polimerik jel yapıya alınabilmesi ve buradaki miktarının belirlenerek kandaki üre miktarının tespit edilmesini sağlayan bir cihaz geliştirilmiştir.

Proje Detaylı Tanımı

Ureawatch (TÜBİTAK/TEYDEB)

Ureawatch (TÜBİTAK/TEYDEB)

Ureawatch (TÜBİTAK/TEYDEB)