RHECOMDIE - Katkılı Polimer Malzemelerin Reolojik Özelliklerinin Modellenmesi ve Ekstrüzyonda Kullanılmak Üzere Üç Katmanlı Spiral Kafa Tasarımı

Proje desteği ve no. : SAN-TEZ 00309.STZ.2008-2
Süresi : 38 ay / Mart 2009 – Haziran 2012


Proje Özet Bilgisi

Polimer malzemelere katkı maddeleri ilave edilerek belirli özelliklerinin iyileştirilmesi mümkündür. Plastik endüstrisinde reolojik özelliklerin kalıp tasarım aşamasında belirleyici unsur olmasından dolayı halen yoğun bir şekilde bu konu üzerinde çalışılmaktadır.

Bu projede, yeni oluşturulacak katkılı polimer malzemelerin reolojik özellikleri ölçülerek belirlenecek, modellenecek ve polimer akışını yöneten denklemlerdeki gerilme terimlerine dahil edileceklerdir. Böylece kalıp içi polimer akış alanı sayısal simülasyonlar yardımıyla belirlenerek ekstrüzyon kalıbı tasarımına yön verilecektir. Çalışmada katkı tipinin ve konsantrasyonunun reolojik özelliklere etkisinin incelenecek olması literatüre çok önemli bir katkı olacaktır.

Polimer ekstrüzyonunda spiral kalıplar boru gibi çok katmanlı ürünlerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kalıpların geleneksel kalıp geometrilerine göre önemli avantajları vardır. Bu tip kalıplar Dünya’da yaygın olarak kullanılmalarına rağmen tasarım kriterleri literatürde net olarak belirlenmiş değildir. Bu proje sonunda firma kendi spiral kalıbını bilimsel adımlarla tasarlayabilir duruma gelmiştir ve bu konuda dışarıya bağımlılıktan kurtulmuştur.

Rhecomdie (SAN-TEZ)

Rhecomdie (SAN-TEZ)

Rhecomdie (SAN-TEZ)