RASOFIR - Sahada, hızlı toprak analizi ve gübreleme/sulama tavsiyesi sistemi

Proje desteği ve no. : TEYDEB 1501 / 3090664
Süresi : 36 ay / Ocak 2010 – Aralık 2012


Proje Özet Bilgisi

Toprak analizine dayalı gübreleme uygulamaları ülkemizde çok az olup, günümüzde bu durumdan dolayı toprak verimliliğinde azalma, toprak tuzluluğu, ürün verimliliğinde azalma, gereğinden fazla gübrenin toprağa verilmesi ve buna bağlı olarak yer altı ve yüzey sularında kirlenme gibi birçok problemle karşı karşıya kalınmıştır.

Gübreleme ve sulama uygulamalarının bilinçli ve bir plan dahilinde yapılması, toprak analizine dayalı gübre uygulamalarının yaygınlaştırılarak üreticinin bilinç düzeyinin arttırılması gerekmektedir.

Analiz hizmeti veren sabit laboratuvarlarda toprak analizi ve tavsiye sürecinin 3-15 gün olması, laboratuarların ilçe/ilde olması üreticilerin analiz yaptırmasının önündeki engellerdendir. “Toprak analiz kitleri” ile arazide toprak analizi çalışmaları yapılmaya çalışılmış, ancak elde edilen analiz sonuçları kalitatif veriler olduğundan başarılı bir gübreleme tavsiyesiyle sonuçlanamamıştır.

Proje kapsamında, yerinde, hızlı, toprak analizi yapabilen toprak oto-analizörünün, verilerin değerlendirilerek gübreleme tavsiyesinin yapılmasını ve verilerin depolanmasını sağlayan yazılımın ve toprak numunesinin analize hazırlanma sürecini hızlandıran (10-20 dak.) numune kurutma sisteminin geliştirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir. Geliştirilen teknolojinin kullanılmasıyla, hem arazide hem de laboratuvar şartlarında işgücü ve zamandan büyük oranda tasarruf sağlanması, bilinçli tarım faaliyetlerinin arttırılması öngörülmektedir.

Toprak oto-analizör sistemi ile, makro bitki besin maddelerinin eş zamanlı kantitatif tayini 5 dakika içerisinde yapılabilecektir. Hızlı toprak numunesi hazırlama sistemi ile toprak numunesi en çok 20 dakikada kurutularak analize hazır hale getirilebilecektir. Toprak oto-analizör sisteminden elde edilen veriler otomatik olarak, geliştirilen gübreleme/sulama tavsiyesi programına aktarılarak, arazide gübreleme tavsiyeleri anında yapılabilecek, verilerin tamamı on-line olarak merkezi bir birimde depolanabilecektir. Diğer taraftan araziye ve ürün desenine uygun sulama projelendirmesi ve sulama planı üreticiye sunulabilecektir.

Rasofir (TEYDEB)

Rasofir (TEYDEB)

Rasofir (TEYDEB)