Toprakta Ca ve Mg Makro Besin Elementlerinin Tayini İçin Otomatik Titrasyon Sistemi Geliştirilmesi

Proje Desteği: TAGEM (% 100 Destek)
Proje No: TAGEM-15/AR-GE/68
Proje Süresi: 24 ay – 15/ Temmuz/ 2015 – 15/ Temmuz/ 2017

Proje Özet Bilgisi

Bitkilerin genetik özeliklerine göre gelişim gösterebilmesi, uygun çevresel faktörlerin sağlanması ile mümkündür. Makro elementlerden Ca ve Mg’un tayini ise gerek dengeli bir gübreleme tavsiyesi için gerekse toprağın ve ürünün kalite ve verimi açısından son derece önemlidir.

Bu projede, topraktaki Ca ve Mg besin elementlerinin tayininde kullanılması hedeflenen otomasyonlu titrasyon sistemi geliştirilecektir. Proje kapsamında son teknolojiyle geliştirilecek olan bu sistem, hâlihazırda kullanılmakta olan manuel titrasyon yönteminin yanı sıra piyasadaki ithal spektroskopik ve aynı amaca yönelik benzer cihazlara nazaran gerek teknik özellikleri gerekse kullanım alanları ve maliyet açısından üstünlük sağlayacaktır. Bu kapsamda, projedeki en önemli yenilik noktası bugüne kadar göz ile yapılan dönüm noktası okumalarının kamera veya sensör sistemleri ile yapılacak olmasıdır. Bu yolla, yöntem hassasiyetinin arttırlması ve sistemin daha basit hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bir diğer önemli nokta ise titrasyon sırasındaki reaktif ekleme işlemlerinin tamamının elektronik bir yazılım ile yönlendirilerek otomasyonlu bir sistem ile yapılacak olmasıdır. Böylece sistemde Ca ve Mg tayininde numune ön hazırlama, titrant ekleme ve renk dönüm noktalarının bulunması otomatize edilmiş olacaktır.

Renk dönüşümünün otomasyon sistemi ile yapılacak olması insan kaynaklı hataları ortadan kaldırarak, daha doğru ve hassas analiz sonuçları elde edilmesini sağlayacaktır. Bu sistem ile işgücünden tasarruf sağlanmasının yanı sıra, yerli üretim bir cihaz olmasına bağlı olarak piyasadaki diğer otomasyonlu sistemlerden daha ucuz, basit ve taşınabilir bir sistem ortaya konulmuş olacaktır.

Ayrıca geliştirlecek olan cihaz topraktaki Ca ve Mg besin elementlerinin yanı sıra, kamera sistemindeki görüntü işleme yazılımı geliştirilerek renk dönüşümüne dayalı titrasyon yöntemiyle tayin edilebilecek diğer elementlerin de analiz edilmesine olanak sağlanabilecektir. Sularda sertlik tayini, toprakta organik madde tayini ve benzer birçok alandaki uygulamalar örnek gösterilebilir.

Otomatik Titrasyon

Otomatik Titrasyon

Otomatik Titrasyon