MIRACLE - Topraksız Tarım Sistemi

Proje desteği ve no. : ÖZKAYNAK
Süresi : 24 Ay / Eylül 2007- Eylül 2009


Proje Özet Bilgisi

Miracle Topraksız Tarım Sistemi’nde, klasik topraksız tarım sistemlerinden farklı olarak, destekleyici materyal yerine bitkinin gövdesini yeryüzüne dik şekilde tutacak plastik aksamlar kullanılmaktadır. Bu sayede kökler kültür çözeltisinin içinde hiçbir dirence veya desteğe maruz bırakılmadan serbest bir şekilde askıda durmaktadır. Köklerin askıda bulunduğu kültür çözeltisi içerisinde bitkinin gelişimi için gerekli olan besin maddeleri optimum oranda bulunmaktadır. Dolayısı ile bitki sürekli bir biçimde besin maddelerini emer ve yüksek hızla gelişimini devam ettirir. Sonuçta Miracle Topraksız Tarım Sistemi, toprağın bitkinin köküne uyguladığı stresi ortadan kaldırarak, bitkinin normal tarım sistemlerine göre ortalama 2 kat daha hızlı büyümesini sağlayan sistemdir.

Miracle Topraksız Tarım Sistemi’nde bitkinin ihtiyaç duyduğu bütün besin elementlerini içeren kültür çözeltisi bir depoda bitki için optimum sıcaklıkta bulunmaktadır. Bu çözelti depodan bitki üretim yataklarına gönderilir. Bitki üretim yataklarında kökler, besin emilimi için uygun sıcaklıkta bulunan kültür çözeltisinden gerekli besin elementlerini ve suyu yüksek verimlilikte absorbe eder. İhtiyaç fazlası kültür çözeltisi drenaj sistemi aracılığı ile bitki çözelti deposuna geri döner. Geri dönen çözelti istenilen bileşenler ile gerekli oranda zenginleştirilip bitkiye tekrar verilir. Bu sayede kültür çözeltisi sirkülasyonunda besin maddeleri mineral ve su oranları sürekli sabit değerlerde tutulur.

Miracle Topraksız Tarım Sistemi’nin bitkiye sağladığı bu istikrarlı ortam sayesinde bitkinin sağlığı, gelişimi hastalıklara karşı direnci ve ürün verimi klasik tarım sistemlerine göre çok yüksek seviyelere ulaşmış olur.

Miracle

Miracle

Miracle