LEXRAD - Duvardan, Yerden, Tavandan ısıtma-soğutma uygulamalarında kullanılabilecek radyant klima panellerinin geliştirilmesi

Proje desteği ve no. : TEYDEB 1501 / 3100577
Süresi : 36 ay / Ocak 2011 – Ekim 2013


Proje Özet Bilgisi


Günümüzde binalarda enerji verimsiz bir şekilde kullanılırken, temel konfor şartları da sağlanamamaktadır.

Bu durumun nedenleri ise binalarda verimsiz iklimlendirme sistemlerinin kullanılması ve kullanılan sistemler tasarlanırken insan faktörünün göz ardı edilmesidir.

Bu proje ile duvardan, tavandan, yerden ısıtma-soğutma uygulamalarında kullanılacak, modüler yapısıyla kolayca uygulanabilecek, binalarda verimli ısıtma soğutma sonucunda enerji tasarrufu sağlarken insan sağlığı için en uygun konfor şartlarını daha az enerji harcayarak sağlayacak, düşük ekserjili bir sistem geliştirmektir.

Enerji tasarrufu, enerji verimliliği kadar kullanılan enerjinin kalitesine de bağlıdır. Bu proje ile geliştirilecek düşük ekserjili sistem ile oda sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta ısıtma-soğutma gerçekleştirilerek düşük kalitedeki ve doğayla dost sürdürülebilir enerji kaynaklanın verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

Proje Detaylı Tanıtımı

Lexrad (TEYDEB)

Lexrad (TEYDEB)

Lexrad (TEYDEB)