INFRAPIPE - Çevre Altyapı Tesislerinde Kullanılan Boruların (İçme suyu + Kanalizasyon) ve Üretim Tekniklerinin Araştırılması, İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Proje desteği ve no. : KAMAG – 1007
Süresi : 40 ay / Eylül 2010 – Aralık 2013


Proje Özet Bilgisi

Proje kapsamında ilk olarak boruların halka rijitliğini arttırmak amacıyla malzeme ve profil kesiti optimizasyonu çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalarla; uygun malzeme ve minimum malzeme kullanımına imkân verebilecek kesitin seçilmesi ile en az %50 tasarruf hedeflenmektedir.

Yapılacak ikinci çalışma, polietilen malzeme için dünyada uygulaması bulunmayan sarmal sistemle yerinde üretim uygulamasını geliştirmektir. Bu kapsamda modüler sarma sistemi entegre tasarımı ve üretimi çalışmaları yapılacaktır. Çalışmaların ana çıktısı üretilen prototiplerin birleştirilmesiyle oluşacak boru hattıdır. Bu sayede özellikle büyük çaplı borular için karşılaşılan en önemli sorun olan nakliye maliyetleri ortadan kalkmış olacaktır. Gerçekleştirilecek üçüncü çalışma ekstrüzyonla profilli boru üretimidir. Üretim için iki farklı sistem tasarlanması öngörülmüştür. Bu sistemlerin ilki çok katmanlı ekstrüzyon korige boru üretimi sırasında ortadaki üretim kafasının dönerek çalışması ile profil oluşturması prensibine; ikincisi, vidalı ekstrüzyon sırasında vidalar yardımıyla şekillendirme yaparak profil oluşturulması prensibine dayanır.

Yapılacak dördüncü çalışma ile boru iç yüzeyinin geometrisi değiştirilerek akışa karşı direnç oluşturacak borular geliştirilecektir. Bu kapsamda farklı geometriler için akış modellemesi çalışmaları yapılacak; eğim ve boru çapına göre boru iç yüzeyi geometrileri belirlenecektir. Yapılacak beşinci çalışmada, geliştirilecek olan sarmal sistem ile hâlihazırda üretilemeyen 1600 mm’den büyük çapların üretimi gerçekleştirilecektir.

Son olarak üretilen sistemler için saha uygulaması çalışmaları yapılacak ve alınacak geri-bildirimle yapılan çalışmalar geliştirilecektir. Son çıktı, seçilen bölgelerde döşenmiş kullanıma hazır boru hattı olacaktır. Boru üretimi için geliştirilecek tüm sistemlerde boruların birleştirme elamanları tasarım ve üretim detayları da proje süresi olan 39 ay içerisinde çözümlenecektir.

Saha Uygulaması

İnfrapipe (KAMAG)

İnfrapipe (KAMAG)

İnfrapipe (KAMAG)