HITAP - Gaz Fazında Hidrojen Taşıma Amaçlı Plastik Boru Sistemi Geliştirilmesi

Proje desteği ve no. : TEYDEB 1501 – 3070634
Süresi : 36 ay / Temmuz 2007 – Haziran 2010


Proje Özet Bilgisi

Günümüzde hidrojenin gaz halinde boru hatlarıyla taşınması, büyük hacimlerdeki hidrojen nakletmek/dağıtımını yapmak için mevcut olan en düşük maliyetli yöntemdir. Mevcut hidrojen boru hatları yapımında paslanmaz çelik kullanılmaktadır. Bunlar yüksek yatırım maliyetleri, hidrojen kırılganlığı (dolayısıyla daha kısa kullanım ömrü), esnek-kıvrılabilir olmaması, yüksek hidrojen gaz geçirgenliği değerlerine sahip olması ve bağlantı noktalarındaki gaz yalıtımının yetersiz olması (dolayısıyla büyük oranda sızıntı vermesi) gibi pek çok dezavantaja sahiptir. Polimer esaslı bilinen boruların tek başına kullanımındaysa, boru malzemesinin yüksek hidrojen gaz geçirgenliği bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.

Projede, gaz fazındaki hidrojenin düşük gaz kayıp oranı ve düşük yatırım maliyetleriyle taşınabilmesine olanak verecek, firmamızca patent başvurusu yapılan bir geometriye sahip, uzun ömürlü termoplastik esaslı bir boru ve bağlantı elemanları geliştirilmiş/imal edilmiş ve bunların hidrojen geçirgenlik performanslarının ölçülebileceği bir test sistemi geliştirilmiştir. Bu test sistemi kullanılarak yapılan ölçümlerde, gaz geçirgenliğinin hedeflenen seviyelere düşürülebildiği görülmüştür.

Proje Detaylı Tanıtımı

Hitap (TEYDEB)

Hitap (TEYDEB)

Hitap (TEYDEB)