FLOPIPE - Su Altında Yüzen Boru Sistemi

Proje desteği ve no. : ÖZKAYNAK
Süresi : 36 ay / Eylül 2011 – Eylül 2014


Proje Özet Bilgisi

Projemizde plastik boruların deniz dibi su taşımacılığında kullanılması için yeni bir döşeme tekniği ve bu tekniğe uygun boru birleştirme metodu ve buna uygun yüksek yoğunluklu polietilen boru geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede öncelikli olarak sistem tasarımı gerçekleştirilecek. Özellikle çok uzun deniz geçişlerinde deniz derinliğinin de çok fazla olduğu durumlarda boru hatlarının deniz dibine döşenmesi son derece zor ve zahmetli, hatta bazı durumlarda imkânsız (çok derin uygulamalarda kullanılan malzemenin basınç nedeniyle sürekli şekil değiştirmesi söz konusudur) olmaktadır. Bu tarz geçişlerin olduğu durumlarda deniz yüzeyinden sabit bir derinlikte boruların ters asma köprü şeklinde denizin dibine döşenmesi düşünülmektedir. Daha önce bu kavram için Mir Araştırma ve Geliştirme Şirketi tarafından bir patent alınmıştır. Bu uygulamanın hayata geçirilebilmesi için mukavemet, stabilite, deniz dibi akıntılar, akış problemleri, borunun dinamik davranışı vb. konularda detaylı çalışmalar yapılacaktır.

Kıbrıs Barış Suyu için Yüzen Boru Hattı Çizimi

Flopipe

Flopipe

Flopipe