CITyFIED – Geleceğin Tekrarlanabilir, Verimli ve Yenilikçi Bölge ve Şehirleri

Proje desteği ve no : 7. Çerçeve AB Projesi / 609129
Süresi : 60 ay / Ocak 2014 – Ocak 2019

Proje Özet Bilgisi

CITyFiED projesi aktivitelerini Avrupa şehirleri ve kentsel ekosistemlerini geleceğin akıllı, sürdürülebilir ve bütünleştirici şehirlerine dönüştürmek için sitematik bir vizyon ve strateji geliştirmek üzerine yoğunlaştırır. Bu projenin çıktısı başta 3 şehir olmak üzere bütün Avrupa şehirlerine yayılabilecek tekrarlanabilirliği yüksek bir strateji olmalıdır.

CITyFIED projesinin amaçları;

  • Yenilikçi, düşük maliyetli metodoloji ve prosedürler geliştirmek
  • Geleceğin akıllı şehirlerine dönüşmesi,
  • Enerji ihtiyacının azaltılması,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması,
  • CO2 emisyonunun azaltılması,
  • Bina yenileme metodolojileri,
  • Akıllı şebeke sistemlerinin yaygınlaştırılması,
  • Bölgesel ısıtma ağlarının kurulması,
  • Bilişim ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi projenin ana amaçlarıdır.
  • Şehir kümelerini organize etmek

Projenin uygulaması Lund(İsveç), Soma(Türkiye) ve Valladolid(Spain) şehirlerinde yapılacaktır. Binaların iyileştirilmesi, yenilikçi ısıtma ve soğutma sistemleri ve şebeke yönetimini geliştirmek için sunulan çözümler ve dağıtılımı yapılan elektik üretim hattının arttırılması ile Avrupa’da yaygınlaştırılacak en uygun modelin uygulanmasını gerçekleştirmektir.

CITyFIED (AB projesi)

CITyFIED (AB projesi)

CITyFIED (AB projesi)