ANTIPERM - Plastik ekstrüzyon ürünlerinde gaz geçiş özelliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi

Proje desteği ve no. : SAN-TEZ – 00515.STZ.2009-2
Süresi : 30 ay / Ocak 2010 – Haziran 2012


Proje Özet Bilgisi

Plastik boru gibi et kalınlığı film ve membran malzemelere göre oldukça yüksek, düzlemsel olmayan silindirik koordinatlara sahip bir ürünün gaz transfer özelliklerinin belirlenmesi için mevcut bir endüstriyel test cihazı ve standart yoktur.

Silindirik koordinatlarda gaz transfer özelliklerinin tespitine yönelik deneysel ekipman konusundaki eksiklik, plastik borunun endüstriyel uygulamaları için yeni ürün geliştirilmesinde gaz transfer özelliklerinin tespiti üzerine engeller oluşturmaktadır.

Bu projede silindirik koordinatlar için çözülen kütle transfer denklemlerinin uygulanabileceği ve yine silindirik koordinatlarda gaz transfer özelliklerinin belirlenebileceği bir test sistemi tasarlanarak imal edilmiştir.

İmal edilen olan bu ölçüm sisteminde, polipropilenden mamul plastik boruların üretim parametrelerinin ve kullanılan katkı malzemelerinin gaz transfer özellikleri üzerine olan etkisi incelecek ve oksijen gazı için gerekli gaz bariyer özelliğine sahip bir plastik borunun üretilebilmesi yolundaki bir bilgi eksikliği giderilecektir.

Plastik borunun gaz transfer özelliklerini iyileştirmek için ise plastik borunun içerisinde bir ara katman olarak polimer kompozit uygulaması yapılacak, uygulanacak olan bu kompozit yapının morfolojik özellikleri de bilinen yöntemler ile test edilecektir.

Antiperm (SAN-TEZ)

Antiperm (SAN-TEZ)

Antiperm (SAN-TEZ)