Politikalarımız

Kalite , Çevre ve İş Güvenliği Politikamız

Mir Araştırma ve Geliştirme; tüm süreçlerde, en önemli iç kaynağımız olan çalışanlarımızın kendi içlerinde ve paydaşlar ile işbirliği yaparak yürüttüğü (ISO 9001, ISO 14001, TS 18001, TS 27001, ISO 17025) ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini sağlamayı, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve sürekliliğini sağlanmayı en temel anlayış olarak benimsemiştir.

 • Yasal şartları sağlamayı,
 • Etik değerler ve değer döngümüzü gözetmeyi,
 • Her yeni geliştirilen projede çevreye duyarlı teknolojik çıktı oluşturmayı ve iş sağlığı güvenliği şartlarını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamda ki faaliyetleri yürütmeyi,
 • Tüm müşterilerimizin bizden beklentilerini istenilen şekilde karşılamayı ,
 • Tüm paydaşların ve çalışanların çevre bilincini geliştirerek kirliliği önlemeyi, atık yönetiminin yapılmasını,
 • Firmamızda gerçekleşen kazaları ve hastalanmaları önlemeyi,
 • Riskleri proaktif olarak yönetmeyi,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarını sağlamayı ve bilinçlendirilmesini

TAAHHÜT EDİYORUZ.

Genel Müdür
İbrahim Mirmahmutoğulları
02.03.2015

Bilgi Güvenliği Genel Politikamız

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için: bilgi varlıklarını tanımlamayı bu varlıkların,
İş etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

 • bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,
 • kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,
 • bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi,
 • bu verilerden hedefler üretmeyi,
 • zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,
 • işimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,

taahhüt ederiz.

Genel Müdür
İbrahim Mirmahmutoğulları
23.03.2016

Politikalarımız

Politikalarımız

Politikalarımız