Ödüllerimiz ve Başarılarımız

Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. Avrupa İşletmeler Ağı tarafından teknolojik kabiliyetlerinin ve teknoloji yönetim becerilerinin analizi amacı ile Avrupa İşletmeler Ağı tarafından analiz edilmiştir. Bu çalışmada firmanın Güçlü Yönlerini, Gelişmeye Açık Yönlerini, Fırsatları ve Tehditleri ortaya koyacak bir “SWOT” analizi yapılmıştır. Oldukça yüksek bir performans elde edilmiştir.

Ayrıca Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen bir proje kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren ve araştırma – teknoloji geliştirme faaliyetleri yürüten KOBİ’lerin “teknolojik değerlendirme” analizlerini yapmak ve bu firmalara AB projelerinde rol alabilmeleri için bir yol haritası belirlemek amacıyla bir değerleme çalışması yapılmıştır. 2009 yılında ISO tarafından yapılan inovasyon yarışmasında büyük ödül alan ve “Türkiye’nin en inovatif şirketi” seçilen, birçok sıra dışı ARGE projesini başarılı bir şekilde hayata geçiren, yüzün üzerinde patent sahibi olan ve bugün know-how satışlarıyla gelir üretebilen Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. de bu çalışma kapsamına alınan ender şirketlerden birisi olmuştur. Proje kapsamında TÜBİTAK’ın danışmanlık aldığı İngiliz Pera firması yetkilileri ve TÜBİTAK yetkililerinin bulunduğu bir heyetin firma ziyareti ve değerlendirme çalışmaları sonrasında çok detaylı bir değerleme ve öneri raporu hazırlanmıştır. Rapor firmanın teknolojik altyapılarını ve ARGE yeteneklerini kritik etmekte, bir SWOT analizi ve AB Horizon 2020 projelerine katılım için bir yol haritası önerisi içermektedir. Rapor ile Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş.’nin, AB projeleri için oldukça yetkin olduğu görülmüş ve zayıf yönlerinin olmadığı tespit edilmiştir.

Ödüllerimiz ve Başarılarımız

Ödüllerimiz ve Başarılarımız

Ödüllerimiz ve Başarılarımız