Misyonumuz

  • Ticari potansiyeli olan araştırma projelerini tanımlamak/belirlemek ve yürütmek.
  • “Beyin Göçüne Karşı, Beyin Gücünü Teşvik Ediyoruz” kampanyası ile gelen “Özgün Fikir ve Çözümleri” öneri sahibinin fikri haklarını koruma altına alarak katma değerli ürünlere dönüştürmek.
  • Araştırma ve Geliştirme projelerinin çeşitli aşamalarında farklı destek mekanizmalarından faydalanarak daha kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.
  • Ortak çalışma alanlarında kamu kurumları, üniversiteler ve özel kuruluşlarla projeler/araştırmalar yürütmek.
  • Lisansüstü ve Doktora öğrencilerinin endüstriyel projelerde çalışmalarını desteklemek.
  • Proje çıktılarından farklı iş modelleri geliştirerek endüstriyel dönüşümü sağlamak.

Misyonumuz

Misyonumuz

Misyonumuz