İşbirliklerimiz

 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Metalürji Mühendisliği Bölümü
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Mekatronik Mühendisliği Bölümü
 • Kimya Mühendisliği Bölümü
 • Makine Mühendisliği Bölümü

ARGE çalışmaları ile ön plana çıkan Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. EUREKA’nın bir alt kümesi olan, su ve su yönetimi konusunda farkındalık oluşturan ve proje duyurusu yaparak EUREKA kapsamında desteklenmesini sağlayan bir organizasyonun (sivil toplum örgütü) kurucu üyeliğine davet edilmiş ve bunun sonucunda Brüksel merkezli ACQUEAU’nın kurulmasında yer almıştır. ACQUEAU bu güne kadar birçok proje duyurusu yapmış ve birçok projenin EUREKA kapsamında desteklenmesini sağlamıştır. Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş.’nin ARGE’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zafer GEMİCİ hâlihazırda ACQUAEU’nın yönetim kurulu üyesidir.

Mir ARGE şirketi birçok farklı disiplini bir arada bulundurmaktadır. Bünyesinde Elektrik-Elektronik, konstrüksiyon, ısı-akışkan, polimer ve ziraat mühendislerinin yanı sıra, kimyager ve polimer fizikçileri de bulundurmaktadır. Ekibin hemen hemen tamamı ya doktora ya da yüksek lisans derecesine sahiptir. Tüm ekibin akademik kariyerlerini devam ettirmesi desteklenmektedir. Günümüzde teknoloji geliştirmek için disiplinler arası çalışmalar yürütülmesi kaçınılmazdır. Bu bilinçle kurgulanan ARGE ekibi projelerini oluşturulan Proje Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir. Proje yönetim sistemi sayesinde son derece kompleks, büyük bütçeli ve uzun zaman gerektiren iddialı projeler hayata geçirilebilmektedir. Ekip çalışması son derece etkili bir şekilde yapılmakta ve asgari bir akademik danışman olmak üzere muhakkak dış kaynak dahil edilmektedir. Bu yönetim biçimi “açık inovasyon” un en güzel uygulama örneğidir.

Yürütülen teknoloji geliştirme çalışmaları aşağıdaki faaliyet alanları içerisindedir. Holding stratejilerine göre belirlenen bu faaliyet alanları kurumun gelecekte var olmak istediği alanları ifade etmektedir.

 • Plastikler ve plastik işleme teknolojileri
 • Kompozit (malzeme/ürün) teknolojileri
 • Isıtma ve soğutma sistemleri
 • Yenilenebilir enerji kaynakları
 • Tarım teknolojileri
 • Su ve su yönetimi
 • Sensör teknolojileri (medikal, tarım, su)

Diğer yandan Holding içerisinde Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş.’nin sahip olduğu laboratuvar ve prototip makine – kalıp üretim altyapıları sayesinde A’dan Z’ye tüm proje süreçleri yürütülebilmektedir. Hâlihazırda CNC tezgâhlar, üniversal tezgâhlar ve metal işleme atölyesi yanı sıra, kompozit laboratuvarı, kimya laboratuvarı, polimer laboratuvarı ve deneme tesisleri mevcuttur. Ayrıca uluslararası standartlara uygun ileri ısı odası yatırımı da yürüyen bir proje kapsamında tamamlanmış ve akreditasyon süreçleri başlatılmıştır. Bu laboratuvarlarda çalışan çeşitli üniversitelerden yüksek lisans ve doktora projelerini yapan bursiyerlerimiz mevcuttur. Şu anda Hacettepe üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Tübitak MAM, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirlikleri yapılmaktadır. Ayrıca kurum içerisinde oluşturulan “Asistan Mühendis” uygulaması ile yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürüten öğrenciler istihdam edilmekte ve projelerde çalıştırılmaktadır. Bu kaynaklar ileride ihtiyaç olduğunda kurumun istihdam kaynağını da oluşturmaktadır. Kurum kendi yetiştirdiği mühendislerle son derece kontrollü ve verimli bir şekilde büyümektedir.

 • Ziraat Mühendisliği Bölümü
 • Kimya Bölümü
 • Gıda Mühendisliği Bölümü

Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş., “Sadece Teknolojisini kendisi geliştiren ülkeler bağımsızdır” sloganının altını doldurmak için sadece Holding içerisinde değil tüm Türkiye’de sesini duyurabilecek faaliyetler de yürütmektedir. Bu çerçevede Uluslararası Teknoloji Birliği (UTB)’nin kurulmasında yer almıştır. Hâlihazırda Holding Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı yürütülmektedir. UTB, “teknoloji konusunda farkındalık oluşturmak” amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan, hiçbir kar amacı gütmeyen ve “birlik” statüsünde faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür. 2006 yılından bu yana faaliyetlerini yürüten bu örgüt özellikle karar vericilerin gündemine teknolojiyi sokmak için etkinlikler yapmaktadır. UTB’nin amacı,

 • Teknolojideki uluslararası gelişmeleri takip etmek.
 • Teknoloji ile ilgili dergi çıkarmak ve dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunmak.
 • “Uluslararası Teknoloji Fuarları” nın açılmasını koordine etmek.
 • Ülkemizde Genetic-Tech, High-Tech, Nano-Tech, Space-Tech, gibi “Teknoloji Fuarları” nın açılmasını sağlamak.
 • Türkiye Teknoloji Bankası’nın kurulmasını sağlamak.
 • Türkiye Proje Pazarı ve Buluş (Teknoloji) Borsası’nın kurulmasını sağlamak.
 • Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın kurulmasını sağlamak.
 • Türkiye Teknoloji Enstitüsü’nün kurulmasını sağlamak,
 • Organize Teknoloji Bölgeleri (Teknokentler) nin kurulmasını sağlamak,

gibi çalışmalar yapmak ve girişimlerde bulunmak olarak özetlenebilir.

2006 yılında faaliyete geçen UTB’nin “Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Kurulması” ve “Organize Teknoloji Bölgeleri Kurulması” amaçlarına kısmen de olsa ulaşılmıştır. UTB bunların daha da geliştirilmesi ve diğer amaçlara da ulaşılması için faaliyetlerini devam ettirecektir.

Daha önce, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın başlattığı; “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II)” projesi kapsamında, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında öğrenim görmüş mezun ve öğrenim görmekte olan öğrencilerin öğrenim sonrası elde ettikleri donanım profillerinin geliştirilmesi ile ilgili bir kariyer gelişim ve istihdam projesine UTB ve Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. olarak ortak olunmuştur. Proje Mimar Sinan Üniversitesi ETAM laboratuvarı, Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ve UTB iş birliği ile yürütülecektir. UTB farkındalık oluşturma gündemi ile projeye katkı sağlarken diğer bir ortak olan Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. de iştirakçi ve çıktılarından faydalanacak kurum olarak rol alacaktır. Söz konusu proje 2013 yılında onaylanmış ve ilgili yatırımlar yapılarak proje hayata geçirilmiştir.

İşbirliklerimiz

İşbirliklerimiz

İşbirliklerimiz