1

987 yılında bir ARGE şirketi olarak kurulan Mir Holding, ilk Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin çıktısı olan boru teknolojilerindeki ürünlerini Dizayn Grup’u kurarak pazara sunmuş, bugüne kadar boru teknolojileri ile ilgili birçok ARGE çalışması yürütmüş ve sıra dışı başarılara imza atmıştır. Holdingin zamanla stratejik alanlarının çeşitlenmesi ile üzerinde çalıştığı ARGE konuları artmış ve bununla beraber Holding farklı sektörlere yönelik farklı ARGE projelerini hayata geçirmeye başlamıştır. 2007 yılında, Dizayn Grup konsantrasyonunun dışında kalan bu çalışmaların daha etkin olarak yürütülebilmesi için Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş., teknoloji geliştiren, ürün geliştiren, proses geliştiren, pilot üretim yaparak ilk denemeleri gerçekleştiren ve bunlar için gerekli olan her türlü altyapıya sahip olan bir ARGE şirketi olarak, bir teknoparkta faaliyete başlamıştır.

Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. holding şirketlerine vermiş olduğu ARGE hizmetlerinin yanı sıra Holding dışına teknoloji ve know-how satışı, ARGE hizmeti verilmesi, ürün geliştirilmesi ve ortak ARGE projeleri geliştirilmesi konularında da işbirlikleri yapmaktadır. Sadece ARGE’ye konsantre olan şirket bugün yalnızca know-how satışıyla 12 milyon TL’lik bir ciroya ulaşmıştır. Yapılan çalışmalar proje bazlı ve disiplinler arası çalışmalardır.

Stratejik görülen, üzerinde çalışma kararı verilen konular için proje lideri, proje ekibi ve alt yapı oluşturulmakta ve üniversitelerle işbirlikleri yapılmaktadır. Her projede muhakkak en az bir akademisyen yer almakta, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de proje ekibine dahil edilmektedir. Bu sayede akademik yönü çok güçlü çalışmalar hayata geçirilmektedir.

Tüm çalışmalarını proje bazlı yürütme ilkesiyle hizmet veren Mir Araştırma ve Geliştirme, teknoloji ve bilgi yönetimini alışkanlık ve amaç haline getirmiştir. Bu sebeple her projede farklı açılımlar geliştirmek için başta çeşitli üniversite ve akademisyenlerle olmak üzere işbirlikleri yapılmaktadır.

Mir Araştırma ve Geliştirme, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi sahibidir ve her müşterinin özellik ve ihtiyaçlarına uygun üretim ve hizmeti sunarken Kaliteyi en önemli aracı olarak benimsemiştir.

Mir Araştırma ve Geliştirme çalışmalarını;

 • taşınım işlemleri (akışkan, ısı ve kütle taşınımı),
 • malzeme bilimi (polimerler ve kompozit yapılar),
 • konstrüksiyon, mekanizma tasarımı, mekatronik tasarım,
 • akış analizi ve mekanik analiz,
 • kimya,
 • biyomühendislik ve
 • zirai bilimler

alanlarında sürdürmektedir.

1. Vizyonumuz

Müşterilerimizin karşılaşabileceği mühendislik sorunlarına farklı bakış açılarıyla yaklaşarak özgün ve mükemmel çözümler geliştirmek için ayrıntılı ve kapsamlı araştırma ve mühendislik hizmetleri sunmak.

2. Misyonumuz
 • Ticari potansiyeli olan araştırma projelerini tanımlamak/belirlemek ve yürütmek.
 • “Beyin Göçüne Karşı, Beyin Gücünü Teşvik Ediyoruz” kampanyası ile gelen “Özgün Fikir ve Çözümleri” öneri sahibinin fikri haklarını koruma altına alarak katma değerli ürünlere dönüştürmek.
3. Temel Değerlerimiz

MİR;

 • Heyecan, tutku, yenilik, araştırma, fikirleri hayata geçirmedeki ‘azim’ demektir. Etik, insani ve çevreci ilkelerden asla ayrılmaz.

MİR için müşteri;

 • Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve son kullanıcılardır.
4. Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Politikamız

Mir Araştırma ve Geliştirme; tüm süreçlerde, en önemli iç kaynağımız olan çalışanlarımızın kendi içlerinde ve paydaşlar ile işbirliği yaparak yürüttüğü (ISO 9001, ISO 14001, TS 18001, TS 27001, ISO 17025) ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini sağlamayı, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve sürekliliğini sağlanmayı en temel anlayış olarak benimsemiştir.

 • Yasal şartları sağlamayı,
 • Etik değerler ve değer döngümüzü gözetmeyi,
 • Her yeni geliştirilen projede çevreye duyarlı teknolojik çıktı oluşturmayı ve iş sağlığı güvenliği şartlarını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamda ki faaliyetleri yürütmeyi,
 • Tüm müşterilerimizin bizden beklentilerini istenilen şekilde karşılamayı ,
 • Tüm paydaşların ve çalışanların çevre bilincini geliştirerek kirliliği önlemeyi, atık yönetiminin yapılmasını,
 • Firmamızda gerçekleşen kazaları ve hastalanmaları önlemeyi,
 • Riskleri proaktif olarak yönetmeyi,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarını sağlamayı ve bilinçlendirilmesini

TAAHHÜT EDİYORUZ.

       Genel Müdür
       İbrahim Mirmahmutoğulları
       02.03.2015

5. Bilgi Güvenliği Genel Politikamız

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için: bilgi varlıklarını tanımlamayı bu varlıkların,
İş etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

 • bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,
 • kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,
 • bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi,
 • bu verilerden hedefler üretmeyi,
 • zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,
 • işimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,

taahhüt ederiz.

       Genel Müdür
       İbrahim Mirmahmutoğulları
       23.03.2016

6. Tarihçemiz
 • 1987 : Dizayn Grup kuruldu
 • 1992 : İlk boru üretimi
 • 2001 : DN 1600 PN12.5 PE100 boru üretimi (dünya rekoru)
 • 2002 : İlk «Beyin Göçüne Karşı Beyin Gücünü Destekliyoruz» kampanyası
 • 2002 : «Dünya Genç Girişimci» Büyük Ödülü
 • 2003 : UNESCO Su sempozyumu Büyük Ödülü

Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda