Destek Projelerimiz

RHECOMDIE

Bu projede, yeni oluşturulacak katkılı polimer malzemelerin reolojik özellikleri ölçülerek belirlenecek, modellenecek ve polimer akışını yöneten denklemlerdeki gerilme terimlerine dahil edileceklerdir. Böylece kalıp içi polimer akış alanı sayısal simülasyonlar yardımıyla belirlenerek ekstrüzyon kalıbı tasarımına yön verilecektir.

Katkı tipinin ve konsantrasyonunun reolojik özelliklere etkisinin incelenecek olması literatüre çok önemli bir katkı sağlayacaktır.

SETAP

Dünya’da yaygın olarak üretimi gerçekleştirilen termoplastik esaslı (özellikle polietilen) borularda yüksek işletme basınçlarına çıkıldıkça sözkonusu boruların gerek üretim zorluklarından gerekse maliyet artışından kaynaklanan güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Mevcut üretim yöntemleri ile standart çaplarda (400 mm ve altındaki çaplar) en fazla 32 barlık basınca dayanabilen borular üretilmekte, daha yüksek basınçları taşıyabilecek plastik borular üretilememektedir.

UREAWATCH

Böbrek yetmezliği hastalarında kandaki üre miktarının tespiti için hastadan kan numunesi alınması gerekmektedir. Bazı hastalar için kan numunesi almak, numune alma işleminin verdiği acı nedeni ile hastaları çok rahatsız etmektedir.

Ayrıca işlem sonunda kanamayı durdurmak özellikle kanama diyatezi olanlar için problem oluşturur. Bu rahatsızlıkları giderebilmek için kandaki üre miktarını hastadan kan numunesi almadan tespit edebilecek bir yöntemin geliştirilmesi gerekmektedir.

FİBERPOL

Plastik malzemeler nispeten ucuz, kolay işlenebilir, hafif, yüksek kimyasal ve korozyon dirençlerine sahip malzemelerdir. Zayıf olan özellikleri ise bir başka polimerle ya da sürekli/süreksiz takviyelerle geliştirilebilmektedir.Bu yöndeki çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır.

Bu proje ile iki polimerin farklı bir teknikle harmanlanarak matris polimerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Literatürde “Microfibril reinforced composites (MFC)” olarak geçen ve henüz ticarileşmemiş olan bu kompozit yapılarda takviye polimeri erime noktası daha düşük olan bir başka polimer içinde mikro lifler oluşturacak şekilde dağılmaktadır. Matris malzemesine mekanik dayanım veren de yapı içindeki bu liflerdir. Literatür çalışmaları mikrolif takviyesi ile %30′lara varan oranlarda kırpıntı cam elyafa eş performans sergilediğini göstermektedir.

Destek Projelerimiz

Destek Projelerimiz

Destek Projelerimiz