Destek Projelerimiz

RASOFİR

Toprak analizine dayalı gübreleme uygulamaları ülkemizde çok az olup, günümüzde bu durumdan dolayı toprak verimliliğinde azalma, toprak tuzluluğu, ürün verimliliğinde azalma, gereğinden fazla gübrenin toprağa verilmesi ve buna bağlı olarak yer altı ve yüzey sularında kirlenme gibi birçok problemle karşı karşıya kalınmıştır. Gübreleme ve sulama uygulamalarının bilinçli ve bir plan dahilinde yapılması, toprak analizine dayalı gübre uygulamalarının yaygınlaştırılarak üreticinin bilinç düzeyinin arttırılması gerekmektedir.

METASTİC

Plastik boru uygulamalarında, plastik boruları birbirine bağlamak için metal (insert) üzerine plastik enjeksiyon teknolojisi ile üretilen metalli bağlantı elemanları (nipel) kullanılmaktadır.
Kullanılan bu bağlantı elemanlarının en büyük kalite özellikleri ise basınç altında içlerinden geçen sıvıyı metal ile plastik arasındaki arayüzeyden sızdırmamaları ve uygulanan belirli seviyedeki döndürme kuvveti ile plastik içindeki metalin plastikten ayrılmamasıdır.

ANTİPERM

Plastik boru gibi et kalınlığı film ve membran malzemelere göre oldukça yüksek, düzlemsel olmayan silindirik koordinatlara sahip bir ürünün gaz transfer özelliklerinin belirlenmesi için mevcut bir endüstriyel test cihazı ve standart yoktur.

LEXRAD

Günümüzde binalarda enerji verimsiz bir şekilde kullanılırken, temel konfor şartları da sağlanamamaktadır. Bu durumun nedenleri ise binalarda verimsiz iklimlendirme sistemlerinin kullanılması ve kullanılan sistemler tasarlanırken insan faktörünün göz ardı edilmesidir.

HİTAP

Günümüzde hidrojenin gaz halinde boru hatlarıyla taşınması, büyük hacimlerdeki hidrojen nakletmek/dağıtımını yapmak için mevcut olan en düşük maliyetli yöntemdir. Mevcut hidrojen boru hatları yapımında paslanmaz çelik kullanılmaktadır. Bunlar yüksek yatırım maliyetleri, hidrojen kırılganlığı (dolayısıyla daha kısa kullanım ömrü), esnek-kıvrılabilir olmaması, yüksek hidrojen gaz geçirgenliği değerlerine sahip olması ve bağlantı noktalarındaki gaz yalıtımının yetersiz olması (dolayısıyla büyük oranda sızıntı vermesi) gibi pek çok dezavantaja sahiptir.

INFRAPİPE

Proje kapsamında ilk olarak boruların halka rijitliğini arttırmak amacıyla malzeme ve profil kesiti optimizasyonu çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalarla; uygun malzeme ve minimum malzeme kullanımına imkân verebilecek kesitin seçilmesi ile en az %50 tasarruf hedeflenmektedir.
Yapılacak ikinci çalışma, polietilen malzeme için dünyada uygulaması bulunmayan sarmal sistemle yerinde üretim uygulamasını geliştirmektir. Bu kapsamda modüler sarma sistemi entegre tasarımı ve üretimi çalışmaları yapılacaktır.

Destek Projelerimiz

Destek Projelerimiz

Destek Projelerimiz